top of page
Passport n Map

Visa Service

บริการช่วยขอยื่นวีซ่า UK & Schengen
หมดเรื่องยุ่งยากในการยื่นคำขอวีซ่าเมื่อให้เราจัดการแทน

UK & schengen.png

ก่อนทุกคนจะเดินทางไปเที่ยวอักฤษหรือยุโรปสิ่งแรกที่ควรมีก่อนตั๋วเครื่องบินคือ วีซ่านั่นเอง แต่การที่จะได้วีซ่าของประเทศในยุโรปอย่าง UK Visa และ Schengen Visa นั้นไม่ง่าย เพราะต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมเอกสารกันให้ครบถ้วนไม่ขาดตกบและถูกต้อง เพื่อให้ขอวีซ่าผ่านภายในครั้งเดียวไม่อย่างนั้นจะเสียค่าธรรมเนียมหลายพันบาทแบบฟรีๆ 

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและแปลเอกสาร

ดังนั้นเราจึงมีบริการช่วยเตรียม กรอก ตรวจ และยื่นเอกสารสำหรับขอวีซ่าทั้ง UK Visa ยูเควีซ่าสำหรับเดินทาง 4 ประเทศ อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลส์-ไอร์แลนด์เหนือ (รายละเอียดอยู่ในภาพประกอบ 1 ด้านล่าง)

 

ส่วน Schengen Visa เชงเก้นวีซ่าที่สามารถเดินทางเข้าได้ถึง 26 ประเทศ (รายละเอียดอยู่ในภาพประกอบ 2 ด้านล่าง) พร้อมบริการรับแปลเอกสารทั้งเอกสารราชการ เอกสารบริษัท และจดหมายบุคคลให้กับคุณลูกค้าได้สะดวกสบายกับราคาค่าบริการที่เป็นกันเอง

Tourist Visa for uk & schengen countries

ค่าบริการกรอก,ตรวจและจองคิววีซ่า

UK & Schengen Tourist Visa

ค่าบริการต่อท่าน                              

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า*

**ฟรีจดหมายสรุป Cover Letter**

3,450 บาท

ทางทีมงานจะขอเอกสารเบื้องต้นจากผู้ขอยื่นวีซ่าเช่น Passport ทั้งด้านหน้าและด้านในที่มีรายละเอียดวีซ่าของประเทศอื่นๆ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองการทำงาน-สถานศึกษา หรือ สลิปเงินเดือนและแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น เอกสารเหล่านี้ต้องเป็นไปตามกฏหรือรูปแบบที่ทางสถานทูตประเทศนั้นๆเป็นผู้กำหนด

 

ซึ่งเอกสารทั้งหมดสามารถส่งผ่านทาง LINE chat หรือ E-mail เพื่อความสะดวกในการติดต่อดำเนินการและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ส่วนเอกสารตัวจริงจะนำไปยื่นพร้อมกับตัวผู้ขอวีซ่าในวันนัดหมาย ณ สถานที่ของเอเจนซี่อย่าง VFS Gobal สำหรับ UK Visa และ VFS Gobal & TLScontact สำหรับ Schengen Visa

หากมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้ทราบทันที ซึ่งเอกสารที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงมีบริการเสริมให้ท่านการลดปัญหาเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Schengen visa.jpg
UK visa.jpg
UK tourist visa.png
Schengen tourist visa.png

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นมีหลายประเภท ความยากง่ายก็ต่างกันออกไปสำหรับการแปลเอกสาร ดังนั้นจึงแบ่งประเภทและค่าบริการของเอกสารที่รับแปลไว้ดังนี้

 

1.เอกสารพื้นฐานส่วนบุคคลต่อหน้ากระดาษ    150 บาท 

(บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส บันทึกสมรส ใบหย่า บันทึกหย่า มรณบัตร)

2.เอกสารการเป็นนิติบุคคลต่อหน้ากระดาษ     350 บาท

(หนังสือรับรองบริษัท รายการวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบกรรมการเข้าใหม่ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองห้างหุ้นจำกัด หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนสามัญ สลิปเงินเดือน)

3.เอกสารเกี่ยวกับอสังหาฯต่อหน้ากระดาษ       450 บาท

(ฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด สัญญาขาย เช่า หรือจำนอง ฉบับกรมที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือรับรองการได้รับอนุมัติ EIA)

4.จดหมายสรุป Cover Letter                     500 บาท

ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่า

(จดหมายนี้มีความสำคัญต่อการขอวีซ่าให้ราบรื่นและรวดเร็ว เพราะเป็นการสรุปวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆให้ทางเจ้าหน้าสถานทูตได้เข้าใจง่ายขึ้น) 

 

5. เอกสารอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1-4 ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาสำคัญในเอกสาร                       

ค่าบริการแปลเอกสารสำคัญ

การดำเนินเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศในยุโรปก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเมื่อคุณลูกค้าใช้บริการของเรา ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าเราจะให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อทุกท่านจะได้รับการบริการแปลเอกสารที่ถูกต้องกับการใช้งานและได้รับวีซ่าตามที่ต้องการ หากมีข้อสงสัยในระเบียบการขอวีซ่าทั้ง UK Visa และ Schengen Visa ทัก Chat มาหาเราได้ตลอดหรือติดต่อในช่องทางอื่นๆได้

Documents for UK & Schengen Visa Applications

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเค และ เชงเก้น

Extra  Information

ข้อมูลเพิ่มเติม

UK VISA

วีซ่าท่องเที่ยวขอครั้งเดียวเข้าได้ 4 ประเทศ โดยสถานกงสุลอังกฤษในอินเดียจะเป็นผู้พิจารณาออกวีซ่า โดยยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทน VFS Global สามารถเลือกระยะเวลาได้เริ่มต้นที่ 6 เดือน จนไปถึง 10 ปี ค่าธรรมเนียมก็จะต่างกันยิ่งนานยิ่งแพงขึ้น และควรขอแบบ Multi Entries เพื่อเข้าออกได้หลายครั้ง 

 

พรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ อังกฤษ สก๊อต เวลส์ในเส้นทางรถยนต์และรถไฟนั้นไม่มี Immigration สำหรับตรวจคนเข้าเมือง เราสามารถผ่านเข้าออกแต่ละประเทศได้โดยไม่ต้องโชว์เอกสารวีซ่าใดๆ

UK VISA entry 4 countries
UK VISITOR VISA FEES

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว Visitor ของสหราชอาณาจักร UK วีซ่าจะต้องยื่นผ่านตัวแทนกงสุลอังกฤษ VFS Global เท่านั้น ที่มีที่ตั้งอยู่ 4 แห่งในไทย

 

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นถูกแบ่งตามอัตราระยะเวลา ยิ่งขอนานวันยิ่งราคาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาออกวีซ่าให้ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย จนไปถึง 10 ปี สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ VFS Global ยังมีบริการเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นด้วยกับ Premium Service 

Premium Service ของทาง VFS Global มีมากกว่า 10 แบบ ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเวปไซต์ www.vfsglobal.co.uk/th/en/premium-service

UK VISA Fee.png
SCHENGEN VISA FEES

9 ประเทศในกลุ่ม Schengen ที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งค่าธรรมเนียมของบางประเทศจะไม่เท่ากัน โดยช่วงราคาอยู่ที่ 60 - 142.60 ยูโร สำหรับการท่องเที่ยวแบบระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

เมื่อเราได้วีซ่าจากประเทศในกลุ่ม Schengen แล้วสามารถเดินทางเข้าออกได้ถึง 26 ประเทศ 

 

การเดินทางผ่านระหว่างพรมแดนของประเทศกลุ่มสมาชิก Shengen นั้น หากเป็นทางรถยนต์และรถไฟ ณ จุดผ่านพรมแดนอาจมี Immigration การตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจเอกสารวีซ่าต่างๆได้

Schengen Fee 9 Countries.png
SCHENGEN MEMBERS

วีซ่าเชงเก็นสามารถใช้เดินทางได้ถึง 26 ประเทศ โดยเลือกขอจากประเทศใดก็ได้เข้าได้หมด แต่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขว่าจะเดินทางไปประเทศใดเป็นที่แรกหรือพำนักประเทศใดนานสุด ก็ยื่นขอวีซ่ากับตัวแทนกงสุลสถานทูตประเทศนั้นๆ โดยขอวีซ่าบริษัท TLSContact, VFS Global และ BSL International

 

ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขการขอวีซ่าของแต่ละประเทศอาจต่างกันออกไปเล็กน้อย ผู้ยื่นขอควรเข้าไปศึกษาจากเวปไซต์ของประเทศนั้นๆก่อน

ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่าของกงสุลแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ซึ่งอาจได้เร็วสุดภายใน 3 วัน หรือเป็นสัปดาห์ก็ได้ ส่วนผลจำนวนวันหรือระยะเวลาของวีซ่าบางครั้งอาจมากน้อยไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของเอกสาร

Schengen Visa Area.png
รูปถ่ายสำหรับวีซ่าเชงเก้น

Schengen Visa ยังคงต้องใช้รูปถ่ายจำนวน 2 รูป เพื่อยื่นประกอบคำขอวีซ่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่มีการผิดพลาดในการระบุตัวตน ซึ่งภาพถ่ายมีข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆดังนี้

- ภาพถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

- ภาพถ่ายมีขนาด 35x45 มม.

- ขนาดศีรษะมีพื้นที่ 70-80% ของภาพ

- พื้นหลังสีสว่าง หรือสีขาว

- หน้าตรงสายตามองมาด้านหน้ากล้อง

- ไม่ยิ้มเห็นฟัน ริมฝีปากติดกัน

- เครื่องแต่งกายไม่สีมีเดียวกับพื้นหลัง

- ผมไม่ปิดหน้า เห็นคิ้วและหูชัดเจน

- ภาพถ่ายมีคุณภาพสีไม่เพี้ยน

- หากใส่แว่นต้องไม่มีแสงสะท้อน และเป็นแว่นสายตาเท่านั้น

- หากมีผ้าคลุมศีรษะต้องไม่ปิดปังหน้า

VISA Extra INFORMATION Photo.png
3 ประเทศนี้ขอวีซ่าที่ไหน
  1. ICELAND ไอซ์แลนด์ไม่มีสถานทูตและกงสุลอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลของประเทศ DENMARK จะเป็นผู้พิจารณาแทน เราจึงต้องขอวีซ่าผ่าน VFS Global ที่เป็นตัวแทน

  2. IRELAND ไอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ร่วมกับสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสถานทูตและกงสุลอยู่ในประเทศไทย การขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านตัวแทน VFS Global *หากมีการต่อเครื่องที่อังกฤษต้องทำมีวีซ่า UK Transit Visa ด้วย

  3. NORTHERN IRELAND ไอร์แลนด์เหนือแม้ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศอังกฤษ แต่ก็เป็นชาติในสหราชอาณาจักร จึงต้องขอวีซ่ากับกงสุลอังกฤษผ่านตัวแทน VSF Global

3 countries.png
ข้อควรรู้ของวีซ่าท่องเที่ยว

8 ข้อที่แนะนำสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศให้ราบรื่นไร้ปัญหาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวในการเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของเรา จนไปถึงการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อมีวีซ่าและเมื่อได้เดินทางเข้าประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว

8 must do.png
bottom of page